Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2018

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych, należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  , a następnie wybrać opcję MODYFIKUJ.

widok formularza wyposażenie z zaznaczoną możliwością modyfikacji wybranych danych

Modyfikacji podlegają pola:

  • Rodzaj
  • Liczba urządzeń/Liczba

widok formularza modyfikuj urządzenie

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian, następnie formularz należy zapisać używając przycisku ZAPISZ .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.