Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Uczniowie – Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania

Aby zarejestrować okres zakwaterowania uczniowie muszą mieć wykazany pobyt.

Grupowa rejestracja okresu zarejestrowania jest możliwa po wejściu w moduł i wybraniu listy pobytów.

Na liście należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy dodać okres zakwaterowania. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna lub tylko niektórych, zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach .

W kolejnym kroku należy na górze, po prawej stronie, wybrać znak menu i kliknąć .

Pojawi się okno w którym należy wpisać datę rozpoczęcia zakwaterowania. Można również wpisać datę zakończenia zakwaterowania, jeśli zakończyło się ono wcześniej lub w dniu, w którym dane wpisywane są do SIO. Po wpisaniu dat należy kliknąć .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczeni na zielony kolor. Uczniowie, którym okres nie dodał się poprawne zostaną zaznaczeni na czerwono.

Po wysłaniu danych należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym roku.

Na liście dane będą widoczne w kolumnie .