Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – Uczniowie – Grupowa rejestracja okresu zakwaterowania

Aby zarejestrować okres zakwaterowania uczniowie muszą mieć wykazany pobyt.

Grupowa rejestracja okresu zarejestrowania jest możliwa po wejściu w moduł kategoria uczniowie i wybraniu listy pobytów.

Okno z widokiem na wybór modułu uczniowie i zaznaczoną listę pobytów

Na liście należy zaznaczyć uczniów, którym chcemy dodać okres zakwaterowania. Można wybrać wszystkich uczniów na stronie zaznaczając checkbox na górze okna Okno z zaznaczonym checkbox w kolumnie nazwisko i imię lub tylko niektórych, zaznaczając checkbox’y przy ich nazwiskach Okno z zaznaczonym checkbox przy konkretnym uczniu na liście .

W kolejnym kroku należy na górze, po prawej stronie, wybrać znak menu przycisk menu i kliknąć .

Okno z grupowym zaznaczeniem uczniów z możliwością dodania okresu zakwaterowania z rozwiniętego menu

Pojawi się okno w którym należy wpisać datę rozpoczęcia zakwaterowania. Można również wpisać datę zakończenia zakwaterowania, jeśli zakończyło się ono wcześniej lub w dniu, w którym dane wpisywane są do SIO. Po wpisaniu dat należy kliknąć przycisk zapisz .

okno formularza dodaj okres zakwaterowania z koniecznością wyboru daty rozpoczęcia zakwaterowania

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane, poszczególni uczniowie będą zaznaczeni na zielony kolor. Uczniowie, którym okres nie dodał się poprawne zostaną zaznaczeni na czerwono. Widok z poprawnie grupowym dodanym okresem zakwaterowania uczniów

Po wysłaniu danych należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym roku.

Na liście dane będą widoczne w kolumnie kolumna ostatni okres zakwaterowania .