Mam oddział gdzie np.1/2 uczniów uczęszcza na zajęcia sportowe i powinni mieć wpisaną dyscyplinę sportową, a druga połowa nie uczęszcza na te zajęcia?

Dla takich przypadków należy zarejestrować dwa oddziały podstawowe (nie będzie to oddział łączony), np.:
I a sportowy i przypisać uczniów z odpowiednią dyscypliną, którzy uczęszczają na te zajęcia;
I a ogólnodostępny i przypisać uczniów bez dyscypliny.
Tak sama sytuacja w oddziałach sportowych z dodatkową specyfika „mistrzostwa sportowego”