Lokalna baza danych SIO – Odinstalowanie i usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2017

Lokalna baza danych SIO – Odinstalowanie i usunięcie

Aby odinstalować i usunąć lokalną bazą SIO należy w Panelu Sterowania wybrać opcję Programy i funkcje

Okno Panelu Sterowania z zaznaczoną opcją Programy i funkcje

Z listy programów wybrać program SIO:

Okienko z wybranym z listy programem SIO

I kliknąć Odinstaluj przycisk odinstaluj .

Pojawi się okno:

Okno z informacją o odinstalowaniu SIO

Ikonka SIO zniknie z pulpitu jak i z listy Programów i funkcji.

Następnie trzeba wejść do folderu instalacyjnego SIO. Zazwyczaj folder ten znajduje się na dysku C:\Program files\MEN\CIE\SIO lub C:\Pliki programów\MEN\CIE\SIO w folderze „data” będzie znajdować się plik bazy danych SIO2.sqlite. Jeśli na komputerze były prowadzone więcej niż jedna baza danych w tym folderze będą znajować się także dodatkowe foldery, które zawierają pozostałe bazy danych SIO2.sqlite.

Należy usunąć całą zawartość folderu „data”. Po pojawieniu się komunikatu „Czy na pewno chcesz przenieść ten plik do Kosza?”należy potwierdzić chęć przeniesienia danych wybierając opcję Tak.

Okno z komunikatem „Czy na pewno chcesz przenieść ten plik do Kosza?” z zaznaczoną opcją Tak.

Plik zostanie usunięty a folder pusty:

Okno z widokiem na pusty folder