Lokalna baza danych SIO – Odinstalowanie i usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 13.12.2017

Lokalna baza danych SIO – Odinstalowanie i usunięcie

Aby odinstalować i usunąć lokalną bazą SIO należy w Panelu Sterowania wybrać opcję Programy i funkcje

Z listy programów wybrać program SIO:

I kliknąć Odinstaluj .

Pojawi się okno:

Ikonka SIO zniknie z pulpitu jak i z listy Programów i funkcji.

Następnie trzeba wejść do folderu instalacyjnego SIO. Zazwyczaj folder ten znajduje się na dysku C:\Program files\MEN\CIE\SIO lub C:\Pliki programów\MEN\CIE\SIO w folderze „data” będzie znajdować się plik bazy danych SIO2.sqlite. Jeśli na komputerze były prowadzone więcej niż jedna baza danych w tym folderze będą znajować się także dodatkowe foldery, które zawierają pozostałe bazy danych SIO2.sqlite.

Należy usunąć całą zawartość folderu „data”. Po pojawieniu się komunikatu „Czy na pewno chcesz przenieść ten plik do Kosza?”należy potwierdzić chęć przeniesienia danych wybierając opcję Tak.

Plik zostanie usunięty a folder pusty: