Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Logowanie do SIO

Aby zalogować się do SIO należy wejść na stronę: https://sio.men.gov.pl

Okienko z widokiem strony logowania się do SIO

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk przycisk zaloguj .

Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

Okienko z widokiem wierszy logowania do SIO

W celu zalogowania się do SIO należy:

  • w przypadku kierowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez organ upoważniający daną placówkę (JST lub Kuratorium)
  • w przypadku pracowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez kierownika podmiotu.

Po pozyskaniu nowych danych do logowania (Loginu) możliwość logowania do „Strefy Pracownika” po pierwszym poprawnym logowaniu do systemu SIO i dodatkowej aktualizacji „Strefy”, która odbywa się raz na dobę.

W oknie Hasło użytkownika SIO należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk  przycisk zaloguj się  .

Dodatkowo po zalogowaniu można bezpośrednio w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę przejść bezpośrednio do SIOEO lub Strefy dla zalogowanych.

Okienko z widokiem bazy danych JST

Po wyborze SIOEO w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania się do SIOEO.

Okienko z widokiem strony logowania SIOEO

Po kliknięciu w STREFA SIO w nowym oknie otworzy się strona umożliwiająca zalogowanie się do Strefy dla zalogowanych.

Przy logowaniu należy skorzystać z przycisku “ZALOGUJ ZA POMOCĄ KSDO”.

Okienko  z widokiem strony logowania Strefy pracownika