Logowanie

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Logowanie do SIO

Aby zalogować się do SIO należy wejść na stronę: https://sio.men.gov.pl

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk .

Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

W celu zalogowania się do SIO należy:

  • w przypadku kierowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez organ upoważniający daną placówkę (JST lub Kuratorium)
  • w przypadku pracowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez kierownika podmiotu.

Po pozyskaniu nowych danych do logowania (Loginu) możliwość logowania do „Strefy Pracownika” po pierwszym poprawnym logowaniu do systemu SIO i dodatkowej aktualizacji „Strefy”, która odbywa się raz na dobę.

W oknie Hasło użytkownika SIO należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk   .

Dodatkowo po zalogowaniu można bezpośrednio w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę przejść bezpośrednio do SIOEO lub Strefy dla zalogowanych.

Po wyborze SIOEO w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania się do SIOEO.

Po kliknięciu w STREFA SIO w nowym oknie otworzy się strona umożliwiająca zalogowanie się do Strefy dla zalogowanych.

Przy logowaniu należy skorzystać z przycisku “ZALOGUJ ZA POMOCĄ KSDO”.