Logowanie

Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2019

Logowanie do modernizowanego SIO

Aby zalogować się do zmodernizowanego SIO należy wejść na stronę:

https://sio.men.gov.pl

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk .

Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

W celu zalogowania się do zmodernizowanego SIO należy:

  • w przypadku kierowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wydany przez organ upoważniający daną placówkę (JST lub Kuratorium)
  • w przypadku pracowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wydany przez kierownika podmiotu.

W oknie Hasło użytkownika SIO należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk   .

Dodatkowo po zalogowaniu można bezpośrednio w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę przejść bezpośrednio do SIOEO lub Strefy dla zalogowanych.

Po wyborze SIOEO w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania się do SIOEO.

Po kliknięciu w STREFA SIO w nowym oknie otworzy się strona umożliwiająca zalogowanie się do Strefy dla zalogowanych.

Przy logowaniu należy skorzystać z przycisku “ZALOGUJ ZA POMOCĄ KSDO”.