Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Logowanie do SIO

Aby zalogować się do SIO należy wejść na stronę: SIO

Okno z widokiem strony logowania się do SIO z zaznaczonym przyciskiem zaloguj

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk przycisk zaloguj .

Nastąpi przekierowanie na stronę logowania.

Okno logowania do SIO z widokiem pól do wypełnienia -login i hasło

W celu zalogowania się do SIO należy:

  • w przypadku kierowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez organ rejestrujący daną placówkę (JST lub Kuratorium)
  • w przypadku pracowników w oknie Login użytkownika SIO wprowadzić login, który został wygenerowany po zaakceptowaniu wniosku przez kierownika podmiotu.

Po pozyskaniu nowych danych do logowania (Loginu) możliwość logowania do „Strefy Pracownika” po pierwszym poprawnym logowaniu do systemu SIO i dodatkowej aktualizacji „Strefy”, która odbywa się raz na dobę.

W oknie Hasło użytkownika SIO należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu obydwóch pól należy kliknąć przycisk  przycisk zaloguj się  .

Dodatkowo po zalogowaniu można bezpośrednio w prawym górnym rogu poprzez kliknięcie w ikonę ikonka przejścia do SIOEO lub Strefy Pracownika przejść bezpośrednio do SIOEO lub Strefy Pracownika.

Okno systemu SIO z zaznaczonym wyborem możliwości przejścia do innego systemu SIOEO lub Strefy Pracownika

Po wyborze SIOEO w nowym oknie pojawi się możliwość zalogowania się do SIOEO.

Okno logowania do SIOEO z widocznym przyciskiem zaloguj się

Po kliknięciu w STREFA PRACOWNIKA w nowym oknie otworzy się strona umożliwiająca zalogowanie się do portalu Strefy Pracownika.

Przy logowaniu należy skorzystać z przycisku “ZALOGUJ ZA POMOCĄ KSDO”.

Okno logowania do Strefy pracownika z widokiem na pola do wypełnienia - login i hasło oraz przycisk zaloguj za pomocą KSDO