Logowanie

Logowanie do modernizowanego SIO

Aby zalogować się do zmodernizowanego SIO należy wejść na stronę:

https://sio.men.gov.pl

W celu zalogowania się do zmodernizowanego SIO należy:

w oknie Login wprowadzić login, który został wydany przez organ upoważniający daną placówkę (JST lub Kuratorium). W przypadku pracownika placówki przez dyrektora szkoły.

W oknie Hasło należy wprowadzić aktualne hasło.

Po wypełnieniu okien należy kliknąć przycisk  C:\Users\Luiza.jadczak\Desktop\Przechwytywanie.PNG  .