Lista organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2020

JST – Lista organów prowadzących

W module organy prowadzące można znaleźć wszystkie organy prowadzące inne niż JST, które zostały zarejestrowane w SIO.

Aby wyszukać zarejestrowany organ prowadzący inny niż JST należy skorzystać z przycisku DODAJ.

okno z widokiem na organy prowadzące z zaznaczoną w prawym górnym rogu funkcją filtruj

Następnie pojawi się okno w którym należy wprowadzić dane organu, który chcemy wyszukać.

Wyszukiwanie należy rozpocząć od wprowadzenia Typu – jest to pole wymagane.

okno z widokiem na funkcję Wyszukaj w której można wyszukać organ prowadzącej po wprowadzeniu jego danych

Po wybraniu typu oraz w przypadku wyboru osoby fizycznej podaniu PESEL, należy kliknąć przycisk  WYSZUKAJ  .

W przypadku wprowadzenia błędnych danych należy kliknąć przycisk  WYCZYŚĆ  , który całkowicie zamyka okno wyszukiwania.

Aby ponownie wejść do wyszukiwania organu prowadzącego innego niż JST należy kliknąć przycisk  FILTRUJ .

Po kliknięciu przycisku wyszukiwania pojawi się tabela zawierająca wszystkie organy prowadzące zgodne z wcześniej wyszukiwaną frazą np. Fundacje.

Tabela składa się z następujących kolumn:

 • nazwa/ imię i nazwisko – w polu wyświetlana jest nazwa organu prowadzącego lub imię i nazwisko jeśli organem prowadzącym jest osoba fizyczna
 • datę rejestracji – data rejestracji organu w SIO
 • REGON/PESEL – REGON lub PESEL organu prowadzącego
 • typ organu prowadzącego
 • województwo – województwo w którym znajduje się siedziba organu prowadzącego

okno z widokiem na wybrane organy prowadzące

Klikając na danych organ wyświetli się jego podgląd szczegółów zawierający informacje takie jak:

 • Typ organu prowadzącego
 • REGON
 • Nazwę
 • Adres
 • Dane teleadresowe

okno z widokiem na dane wybranej fundacji

W przypadku podglądu szczegółów organu prowadzącego jakim jest osoba fizyczna wyświetlają się dane:

 • Typ organu prowadzącego
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pozostałe imiona
 • Adres
 • Dane teleadresowe

Klikając na dany organ z listy wyświetli się:

okno z widokiem na dane wybranej osoby fizycznej

Po wejściu w zakładkę Lista prowadzonych placówek będą widoczne placówki podległe organowi.

UWAGA! Na liście prowadzonych placówek będą też widoczne placówki zlikwidowane. Wpis takiej placówki będzie przekreślony.

okno z widokiem na listę przypisanych placówek do fundacji

Ponadto w liście organów możliwe jest :

1. Rejestracja nowego organu prowadzącego

2. Modyfikacja organu prowadzącego widniejącego na liście organów- dostępna z widoku szczegółów danego organu

3. Likwidacja organu prowadzącego – dostępna z widoku szczegółów danego organu