Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej – Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2020

Szkoła – Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej – Usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na listę dodatkowych lokalizacji szkoły placówki oświatowej z oznaczoną w dolnym prawym rogu funkcją usuń

Pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie  USUŃ. W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia wybranej danej

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

okno z widokiem na listę dodatkowej lokalizacji szkoły placówki oświatowej po usunięciu adresu