Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej – Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2020

Szkoła – Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej – Rejestracja

W Systemie Informacji Oświatowej można wykazać dodatkowe lokalizacje szkoły/placówki oświatowej oraz dodatkowe lokalizacje podmiotu, inne niż siedziba podmiotu, w których będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny.

UWAGA: Listę lokalizacji podmiotu, inną niż siedziba podmiotu, w których będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, można wykazać tylko w placówkach, które przeprowadzają egzaminy ogólnokształcące.

DODATKOWA LOKALIZACJA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

Aby dodać dodatkową lokalizację szkoły/placówki oświatowej należy wejść w szczegóły podmiotu w zakładkę LISTA DODATKOWYCH LOKALIZACJI, wybrać rok szkolny, a następnie kliknąć przycisk dodaj .

okno z widokiem na listę dodatkowych lokalizacji z oznaczonym rokiem szkolnym i przyciskiem dodaj

Otworzy się okno, w którym należy wpisać adres.

okno z widokiem na funkcję dodania dodatkowej adresu szkoły placówki oświatowej

Prawidłowe zapisanie zostanie potwierdzone komunikatem widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie , a adres pojawi się na liście.

okno z widokiem na oznaczony w dolnym rogu dodanym adresem na liście dodatkowych lokalizacji szkoły placówki oświatowej

Lista dodatkowych lokalizacji szkoły/placówki oświatowej jest automatycznie uzupełniania wraz z nowym rokiem szkolnym, jeśli w poprzednim roku szkolnym została dodana dodatkowa lokalizacja.

DODATKOWA LOKALIZACJA PODMIOTU, INNA NIŻ SIEDZIBA PODMIOTU, W KTÓRYM BĘDZIE PRZEPROWADZANY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY LUB EGZAMIN MATURALNY

Są dwie możliwości dodania lokalizacji podmiotu, innej niż siedziba podmiotu, w których będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny. Należy wejść w szczegóły podmiotu w zakładkę LISTA DODATKOWYCH LOKALIZACJI, wybrać rok szkolny, a następnie kliknąć przycisk dodaj lub w menu przycisk menu i wybrać KOPIUJ DANE. Z możliwości kopiowania danych można skorzystać tylko jeśli w poprzednim roku szkolny został wpisany adres.

okno z widokiem na listę dodatkowych lokalizacji z oznaczoną w lewym dolnym rogu opcją kopiuj dane

Jeśli skorzystamy z pierwszej możliwości pojawi się okno, w którym należy wpisać adres. okno z widokiem na dodatkowy adres niebędący w dyspozycji szkoły służący do przeprowadzenia egzaminu

Prawidłowe zapisanie zostanie potwierdzone komunikatem widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie , a adres pojawi się na liście.

okno z widokiem na oznaczony adres w dolnym rogu okna

Jeśli skorzystamy z drugiej możliwości pojawi się okno, w którym możemy skopiować dane wprowadzone rok wcześniej.

okno z widokiem na kopiuj listę innych lokalizacji

Poprawnie zapisane dane pojawią się na liście.

okno z widokiem na listę dodatkowych lokalizacji szkoły placówki oświatowej okno z widokiem na oznaczone w dolnym rogu adresy