Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Dane dziedzinowe nauczyciela Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – Rejestracja/ modyfikacja/usunięcie

Aby uzupełnić Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy wejść w moduł NAUCZYCIELE i Lista nauczycieli, następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz kliknąć DODAJ.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy któremu mają zostać wprowadzone kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Po kliknięciu funkcji DODAJ otworzy się formularz do wypełnienia:

okno z widokiem na formularz umożliwiający dodanie kwalifikacji do zajmowanego stanowiska

Z pośród rodzajów kwalifikacji należy wskazać kwalifikacje ogólnokształcące lub kwalifikacje zawodowe a następnie z listy należy wybrać przedmiot nauczania, do którego nauczyciel ma kwalifikację oraz typ placówki, w której może nauczać dany przedmiot i datę uzyskania kwalifikacji:

okno z widokiem na wybór rodzaju kwalifikacji

okno z widokiem na wprowadzone dane dotyczące kwalifikacji ogólnokształcących

okno z widokiem na wprowadzone dane dotyczące kwalifikacji zawodowych

Po wprowadzeniu danych kwalifikacji nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ.

okno z widokiem na wprowadzone kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Po kliknięciu przycisku  ZAPISZ pojawi się komunikat:  “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wprowadzone dane Kwalifikacji do zajmowanego stanowiska można modyfikować. W tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzając aktualne dane i zapisując modyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji kwalifikacji do zajmowanego stanowiska

W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na możliwość usunięcia kwalifikacji do zajmowanego stanowiska

Po kliknięciu w przycisk USUŃ pojawi się komunikat potwierdzający:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia kwalifikacji

Usunięcie wpisu należy zatwierdzić wybierając opcję  USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.