Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – Rejestracja/ modyfikacja/usunięcie

Aby uzupełnić Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska należy wejść w moduł i , następnie wybrać nauczyciela z listy, wejść w zakładkę Dane dziedzinowe i Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz kliknąć .

Po kliknięciu funkcji otworzy się formularz do wypełnienia:

Z pośród rodzajów kwalifikacji należy wskazać kwalifikacje ogólnokształcące lub kwalifikacje zawodowe a następnie z listy należy wybrać przedmiot nauczania, do którego nauczyciel ma kwalifikację oraz typ placówki, w której może nauczać dany przedmiot i datę uzyskania kwalifikacji:

Po wprowadzeniu danych kwalifikacji nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png .

Po kliknięciu przycisku  pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png .

Wprowadzone dane Kwalifikacji do zajmowanego stanowiska można modyfikować. W tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzając aktualne dane i zapisując modyfikowany formularz.

W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ.

Po kliknięciu w przycisk pojawi się komunikat potwierdzający:

Usunięcie wpisu należy zatwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.