Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska

Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – Rejestracja/ modyfikacja/ usunięcie
Instrukcja Merytoryczna – Kwalifikacje Nauczyciela

W przypadku panelu Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska w zakładce Dane Dziedzinowe należy kliknąć przycisk otworzy się formularz do wypełnienia danych.

Wypełnianie formularz należy zacząć od wprowadzenia rodzaju kwalifikacji:

  • ogólnokształcące
  • zawodowe

Następnie z listy należy wybrać przedmiot do nauczania, którego nauczyciel ma kwalifikację oraz typ placówki, w której może nauczać dany przedmiot i datę uzyskania:

Po wprowadzeniu danych kwalifikacji nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png  .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png

Wprowadzone dane Kwalifikacji do zajmowanego stanowiska można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

W przypadku chęci usunięcia danych z listy, należy skorzystać z opcji USUŃ

Pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.