Kto rozpatruje mój wniosek ?

  • Wnioski pracowników szkoły rozpatruje dyrektor placówki lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski dyrektorów rozpatruje odpowiedni dla szkoły organ rejestrujący (Urząd Miasta/Gminy/Ministerstwo).
  • Wnioski pracowników JST rozpatruje kierownik tej jednostki (Burmistrz/Wójt/Starosta itp.) lub upoważniony przez niego w tym zakresie pracownik.
  • Wnioski kierowników JST rozpatruje Kuratorium Oświaty.