Kopiowanie paragrafów lub grup paragrafów pomiędzy kwartałami

Data ostatniej aktualizacji 18.11.2020

WYDATKI

Kopiowanie paragrafów lub grup paragrafów pomiędzy kwartałami

Kopiowanie paragrafów pomiędzy kwartałami

Uwaga: Kopiowanie paragrafów pomiędzy kwartałami możliwe jest jedynie w ramach tego samego roku kalendarzowego.

Aby rozpocząć kopiowanie paragrafów w Wydatkach należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Finanse.

okno dane zbiorcze -finase

Następnie należy wybrać rok kalendarzowy i kwartał oraz kliknąć w przycisk DODAJ znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym będzie można określić rozdział i skopiować paragrafy z innego kwartału w tym samym roku kalendarzowym.

okno dodaj informacje o wydatkach

Uwaga! Należy pamiętać, że paragrafy, które chcemy kopiować muszą być takie same jak paragrafy w danym rozdziale, z którego kopiujemy.

Aby skopiować paragrafy należy kliknąć w przycisk KOPIUJ PARAGRAFY.

Następnie pojawi się okno, w którym należy wybrać kwartał z jakiego będą kopiowane paragrafy.

okno kopiowania listy paragrafów

Po wybraniu kwartału należy kliknąć w przycisk KOPIUJ.

okno dodania informacji o wydatkach

Uwaga! Po skopiowaniu paragrafów do uzupełnienia będzie Plan (po zmianach) i Wydatki wykonane.

W przypadku zbędnego paragrafu należy go usunąć poprzez kliknięcie w znak X znajdujący się z prawej strony danego paragrafu. A w przypadku braku paragrafu należy go dodać poprzez przycisk DODAJ PARAGRAF.

Po wypełnieniu planów (po zmianach) i wydatków wykonanych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

W przypadku wprowadzania kolejnych rozdziałów należy kliknąć w przycisk Zapisz i dodaj następny rozdział.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno rozdziałów

Kopiowanie grup paragrafów pomiędzy kwartałami

Uwaga: Kopiowanie paragrafów pomiędzy kwartałami możliwe jest jedynie w ramach tego samego roku kalendarzowego.

Uwaga: Należy pamiętać, że grupy kwartałów można kopiować od I kwartału 2020.

Aby rozpocząć kopiowanie grup paragrafów w Wydatkach należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane zbiorcze, a następnie Finanse.

Okno Finanse

Następnie należy wybrać rok kalendarzowy i kwartał oraz kliknąć w przycisk DODAJ znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Po kliknięciu w przycisk DODAJ pojawi się okno, w którym będzie można określić rozdział, grupę paragrafów oraz uzupełnić plan po zmianach i skopiować paragrafy z innego kwartału w tym samym roku kalendarzowym.

dodaj informacje o wydatkach kopiuj paragraf

Uwaga! Należy pamiętać, że grupy paragrafów, które chcemy kopiować muszą być takie same jak grupy paragrafów w danym rozdziale, z którego kopiujemy.

Aby skopiować grupę paragrafów należy kliknąć w przycisk KOPIUJ PARAGRAFY.

Następnie pojawi się okno, gdzie należy wybrać kwartał z jakiego będą kopiowane grupy paragrafów.

okno kopiuj listę

Po wybraniu kwartału należy kliknąć w przycisk KOPIUJ.

okno dodaj informacje o wydatkach - zapisz

Uwaga! Skopiowane zostaną tylko paragrafy i źródło finansowania. Wartości w wydatkach będą wymagały uzupełnienia.

W przypadku zbędnego paragrafu należy go usunąć poprzez kliknięcie w znak X znajdujący się z prawej strony danego paragrafu. A w przypadku braku paragrafu należy go dodać poprzez przycisk DODAJ PARAGRAF.

Po wypełnieniu wydatków wykonanych należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.

W przypadku wprowadzania kolejnej grupy paragrafów należy kliknąć w przycisk Zapisz i dodaj następną grupę.

W przypadku wprowadzania kolejnego rozdziału należy kliknąć w przycisk DODAJ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

okno widoku finansów