Kopiowanie danych

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – Kopiowanie danych

Aby rozpocząć kopiowanie danych dotyczących wyposażenia w systemie SIO należy wejść w moduł  moduł dane zbiorcze  następnie  zakładka infrastruktura  i  zakładka wyposażenie  .

Aby kopiowanie danych przebiegło prawidłowo, muszą one być uzupełnione w poprzednim formularzu Stan na 31 grudnia.

widok okna dane zbiorcze - infrastruktura - wyposażenie z zaznaczoną możliwością kopiuj dane

Po kliknięciu w opcję KOPIUJ DANE pojawi się okno z danymi wykazanymi na stan 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego: widok okna infrastruktura - wyposażenie - rodzaje pomocy dydaktycznych kopiowanie danych

Następnie należy skorzystać z funkcji przycisk wyślij aby dane zaczytały się w formularzu na stan 31 grudnia aktualnego roku.

Skorzystanie z funkcji przycisk dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego przenosi do formularza zakładki WYPOSAŻENIE, w którym są uzupełnione dane za rok kalendarzowy, z którego będą przenoszone dane.

Wybrane dane można usunąć przed skopiowaniem danych na następny rok, używając do tego opcji przycisk X . formularz dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego z zaznaczonym przyciskiem wyślij

Po wysłaniu danych wszystkie wpisy odhaczą się na zielono:

widok formularza dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego z zaznaczonymi poprawnie skopiowanymi danymi

W przypadku braku możliwości wykazania jakiegoś rodzaju danych w roku kalendarzowym, na który kopiowane są dane przy próbie wysłania dane te zostaną oznaczone jako błędne dane i nie zostaną skopiowane.

Następnie należy wybrać funkcję przycisk dodaj dane na podstawie poprzedniego roku kalendarzowego ,

która przenosi do strony głównej zakładki zakładka wyposażenie gdzie są już widoczne skopiowane dane z poprzedniego roku kalendarzowego:

widok okna infrastruktura wyposażenie z zaznaczonym formularzem poprawnie skopiowanymi danymi

Skopiowane dane są gotowe do modyfikacji, jeśli jest tak potrzeba. W celu zmiany danych należy skorzystać z opcji MODYFIKUJ

formularz rodzaje pomocy dydaktycznych z zaznaczoną możliwością modyfikacji

Modyfikacji podlega pola Rodzaj i Liczba.

formularz modyfikuj rodzaj pomocy dydaktycznej

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian, następnie formularz należy zapisać używając przycisku   przycisk zapisz   .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Skopiowane dane z poprzedniego roku kalendarzowego jeśli zachodzi taka potrzeba można również usunąć, wybierając opcje USUŃ:

formularz rodzaje pomocy pedagogicznych z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie