Kopiowanie danych

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – Kopiowanie danych

Aby rozpocząć kopiowanie danych dotyczących wyposażenia w systemie SIO należy wejść w moduł  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-410.png  następnie  C:\Users\remigiusz.rybacki\Desktop\Przechwytywanie005.PNG  i  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-411.png  .

Aby kopiowanie danych przebiegło prawidłowo, muszą one być uzupełnione w poprzednim formularzu Stan na 31 grudnia.

Po kliknięciu w opcję KOPIUJ DANE pojawi się okno z danymi wykazanymi na stan 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego:

Następnie należy skorzystać z funkcji aby dane zaczytał się w formularzu na stan 31 grudnia aktualnego roku.

Skorzystanie z funkcji przenosi do formularza zakładki WYPOSAŻENIE, w którym są uzupełnione dane za rok kalendarzowy, z którego będą przenoszone dane.

Wybrane dane można usunąć przed skopiowaniem danych na następny rok, używając do tego opcji .

Po wysłaniu danych wszystkie wpisy odhaczą się na zielono:

W przypadku braku możliwości wykazania jakiegoś rodzaju danych w roku kalendarzowym, na który kopiowane są dane przy próbie wysłania dane te zostaną oznaczone jako błędne dane i nie zostaną skopiowane.

Nastepnie należy wybrać funkcję ,

która przenosi do strony głównej zakładki gdzie są już widoczne skopiowane dane z poprzedniego roku kalendarzowego:

Skopiowane dane są gotowe do modyfikacji, jeśli jest tak potrzeba. W celu zmiany danych należy skorzystać z opcji MODYFIKUJ

Modyfikacji podlega pola Rodzaj i Liczba.

W ukazanym wpisie należy dokonać potrzebnych zmian, następnie formularz należy zapisać używając przycisku   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png   .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Skopiowane dane z poprzedniego roku kalendarzowego jeśli zachodzi taka potrzeba można również usunąć, wybierając opcje USUŃ:

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png