Komunikat: Wiek dziecka/ucznia przekracza standardowy przedział wiekowy dla danego typu placówki. Sprawdź poprawność daty urodzenia lub PESEL

wyświetlający się komunikat to tylko ostrzeżenie, pozwalające zapisać dane.