Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych dotyczących bursy?

W przypadku bursy -w tabeli należy wykazać wyłącznie osoby niebędące wychowankami, korzystające z bursy (tj. pozycje z listy: studenci, nauczyciele, młodociani pracownicy oraz inne osoby).

Wychowanków bursy wykazuje się wraz z danymi identyfikacyjnymi i okresem pobytu w module UCZNIOWIE.