Kogo należy uwzględnić w danych zbiorczych – “dane o działalności internatu” ?

W internacie- w tabeli należy wykazać wyłączenie osoby niebędące uczniami szkoły lub zespołu/jednostki złożonej, w której przynajmniej w jednej placówce wchodzącej w struktury w RSPO jest internat.

Uczniowie tych szkół wprowadzani są na poziomie danych dziedzinowych ucznia w module UCZNIOWIE> Pozostałe dane dziedzinowe> Korzystanie z internatu.