Włączenie szkoły lub placówki do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

JST – Włączenie szkoły lub placówki do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

W module PODMIOT z listy zarejestrowanych szkół należy wybrać placówkę, którą włączamy do jednostki nadrzędnej (zespołu szkół).

okno z widokiem na podmioty z oznaczoną placówką która ulegnie włączeniu do jednostki nadrzędnej

W podglądzie szczegółów danej placówki w prawym górnym rogu klikamy ikonkę MENU przycisk menu, wybrać MODYFIKUJ a następnie dokonać zmian.

Należy przewinąć okno formularz do sekcji Dane dodatkowe 

okno z widokiem na wycinek z pustym wierszem podmiot nadrzędny

W polu Podmiot nadrzędny poprzez wyszukiwarkę klikamy znak LUPA  należy odnaleźć jednostkę nadrzędną np. Zespół Szkół do której włączamy wskazaną placówkę.

W polach wyszukiwarki podmiotów należy wpisać przynajmniej jedną z danych, szukanego podmiotu np. REGON czy RSPO, a następnie kliknąć ikonkę WYSZUKAJ, a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę przycisk wyczyść  

okno z widokiem na opcję wybierz placówkę z wyszukanym zespołem

Na liście pojawi się placówka zgodna z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania:

okno z widokiem na wycinek z wyszukanym zespołem

Po kliknięciu w wybrany podmiot zostanie on automatycznie wczytany do formularza modyfikacji.

okno z widokiem na wycinek z uzupełnionymi wierszami podmiotu nadrzędnego i datą włączenia Z dostępnego kalendarza należy wybrać datę włączenia do zespołu, a cały formularz zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ znajdującego się w prawym dolnym rogu.

Na dole ekranu pojawi się komunikat OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

okno z widokiem na dane placówki

W strukturze  przycisk struktura jednostki nadrzędnej jaki i placówki włączonej będzie widoczna włączana szkoła.

okno z widokiem struktury podmiotu z oznaczoną włączoną placówką do zespołu