Usunięcie organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2020

Usunięcie organów prowadzących

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do modułu Organy Prowadzące, a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować.

Pokaże się okno z szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu okna, a następnie z listy należy wybrać .

Po kliknięciu pojawi się okienko „Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?”. Wykonanie operacji wymaga kliknięcia w przycisk  .

UWAGA! Organ prowadzący można usunąć tylko wtedy, kiedy nie prowadzi on żadnych szkół lub placówek oświatowych.