Usunięcie organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Usunięcie organów prowadzących

JST – Usunięcie organów prowadzących

W celu usunięcia organu prowadzącego należy wejść do modułu Organy Prowadzące, a następnie wyszukać organ, który chcemy zlikwidować.

Pokaże się okno z szczegółowymi danymi. Aby usunąć organ prowadzący z listy należy kliknąć znak kosza  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-11.png  . Po kliknięciu pojawi się okienko „Czy na pewno usunąć wybrany organ prowadzący?”. Wykonanie operacji wymaga kliknięcia w przycisk  .

UWAGA! Organ prowadzący można usunąć tylko wtedy, kiedy nie prowadzi on żadnych szkół lub placówek oświatowych.