Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

JST – Uczeń – Dane identyfikacyjne – usunięcie

Indywidualne usunięcie danych identyfikacyjnych ucznia

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji ucznia na liście uczniów.

Ucznia można usunąć indywidualnie lub całą grupę uczniów (z listy uczniów) W przypadku chęci usunięcia pojedynczego ucznia należy wybrać go z listy uczniów.

Wyświetli się podgląd szczegółów wybranego ucznia – należy kliknąć usuń (znak przycisk kosz ).

Okno z widokiem na przycisk usunięcia ucznia w szczegółach danych identyfikacyjnych wybranej osoby

Następnie należy potwierdzić chęć usunięcia ucznia zaznaczając checkbox z zapytaniem, a następnie klikając przycisk potwierdź.

Okno komunikatu z przyciskiem potwierdzającym usunięcie ucznia z podmiotu

Pojawi się komunikat:

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Grupowe usunięcie danych identyfikacyjnych uczniów

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji ucznia na liście uczniów.

Grupę uczniów można usunąć tylko z listy uczniów.

Na liście uczniów należy zaznaczyć grupę uczniów, którzy będą usunięci.

Okno z widokiem na wielu zaznaczonych uczniów do usunięcia

Następnie należy kliknąć „usuń” znajdujące się na górze po prawej stronie listy uczniów.

Okno z widokiem na zaznaczonych uczniów i przyciskiem usuń

Jeśli na liście znajdzie się uczeń, który nie powinien być usunięty można go usunąć z listy osób do usunięcia za pomocą znaku x obok imienia i nazwiska. Można również zamknąć całą listę osób i odznaczyć lub zaznaczyć dodatkowe osoby na liście uczniów.

Po potwierdzeniu chęci usunięcia wybranych uczniów należy kliknąć przycisk usuń usunąć uczniów z listy uczniów w szkole.

Okno potwierdzające chęć usunięcia wybranych uczniów

W przypadku, gdy uda się pomyślnie usunąć wszystkich uczniów z listy,

pojawi się komunikat:

Widok komunikatu poprawnie wysłano 6 z 6