Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2020

 

JST- Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia dla Jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

 

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

widok modułu uczniowie

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych ucznia.

widok dane identyfikacyjne

Kliknięcie przycisku edytuj (znak  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1322.png  ) który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

widok okna

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-20.png  , a następnie wprowadzić numer PESEL.

widok okna

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-22.png

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem  przycisk operacja zakończona pomyślnie  ,

widok uczniów

Modyfikacja imienia lub nazwiska ucznia posiadającego PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

widok uczniów

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić imię/nazwisko.

widok uczeń

Kliknięcie przycisku edytuj (znak  przycisk modyfikacji  ) który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk  przycisk zapisz  .

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-23.png  , na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

widok dane identyfikacyjne

widok moduł uczniowie