Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2020

JST- Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia dla Jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

okno z widokiem na zaznaczonego ucznia na liście uczniów w programie SIO

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można zarówno poprawić dane identyfikacyjne jak i rozpocząć proces wprowadzania danych dziedzinowych ucznia.

okno z widokiem na dane identyfikacyjne wybranego ucznia, z możliwością dokonania modyfikacji oraz dodania danych dziedzinowych

Kliknięcie przycisku edytuj (znak  OŁÓWKA  ) który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

Okno formularza rejestracji danych ucznia z edytowalnymi polami

okno z widokiem na możliwość zaznaczenia statusu ucznia

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję  Okno z możliwością zmiany ucznia bez numeru pesel na ucznia z numerem pesel  , a następnie wprowadzić numer PESEL.

widok okna

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

okno z widokiem na listę uczniów po zmianie danych identyfikacyjnych wybranego ucznia

Modyfikacja imienia lub nazwiska ucznia posiadającego PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

okno z widokiem na zaznaczonego ucznia z numerem pesel na liście uczniów w programie SIO

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić imię/nazwisko.

okno z widokiem na dane ucznia z możliwością ich modyfikacji

Kliknięcie przycisku edytuj (znak OŁÓWKA  ) który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane

Okno z widokiem na formularz  modyfikacji danych ucznia

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

Okno z widokiem na formularz  modyfikacji danych ucznia- wybór pola do zmiany

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE, na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

Okno z widokiem na zmodyfikowane dane ucznia po odświeżeniu strony

okno z widokiem na zmodyfikowanego ucznia na liście uczniów w programie SIO