JST/Szkoła – rozpatrywanie wniosków współpracowników przez pracownika jednostki lub placówki

Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

JST/Szkoła – rozpatrywanie wniosków współpracowników przez pracownika jednostki lub placówki

Aby rozpatrzeć wniosek współpracownika, osoba posiadająca upoważnienie do systemu musi mieć w zakresie upoważnień we własnym wniosku zaznaczony zakres dostępu – Upoważnianie współpracowników.

Nowy wniosek widnieje na liście oznaczony kolorem zielonym ze Statusem wniosku – Złożony.

Aby rozpocząć proces rozpatrywania wniosku należy kliknąć w wybrany wpis, automatycznie otworzy się podgląd danych wniosku współpracownika.

W kolejnym kroku należy wybrać opcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-262.png   .

Po zaakceptowaniu pojawia się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-912.png . Jednocześnie osoba wnioskująca (współpracownik) otrzyma wiadomość elektroniczną o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

Status wniosku ulegnie zmianie na rozpatrywany oraz zmieni kolor na niebieski. W kolejnym kroku należy kliknąć na wniosek danej osoby. W prawym górnym pojawią się dwie funkcje. Pierwsza oznaczona ikoną https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-263.png używana, gdy złożony wniosek posiada błędy i nie nadajemy mu dalszego biegu.

Druga oznaczona ikoną https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-264.png używana, gdy wniosek jest poprawny i przekazujemy go do dalszego przetwarzania.

Po akceptacji wniosku pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić komentarz potwierdzający akceptację:

Po wprowadzeniu notatki należy kliknąć w ikonę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-266.png . Następnie pojawi się w dolnym rogu informacja, że operacja przebiegła pomyślnie.

Osoba Wnioskująca (współpracownik) otrzyma wiadomość e-mailową o akceptacji formalnej wniosku lub o jego odrzuceniu.

W kolejnym etapie wniosek na Liście wniosków zmieni się status na Zaakceptowany formalnie. Podczas potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej należy wejść w podgląd szczegółów wniosku, a następnie:

  • odrzucić poprzez funkcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-268.png   , gdy nie zostanie nadany dalszy bieg.
  • Potwierdzić tożsamość wnioskującego wybierając funkcję    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-269.png   .

Następnie pojawi się okno, gdzie należy wpisać komentarz z potwierdzeniem tożsamości i kliknąć https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-916.png .

Osoba Wnioskująca automatycznie otrzyma wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych do SIO.

Po wprowadzeniu danych wnioskodawcy należy wybrać funkcję https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-273.png .

W kolejnym etapie pojawi się nowe okno.

Aby pozyskać dane należy kliknąć w funkcję https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-275.png .

W następnym kroku pojawi się okno z miejscem na wpisanie hasła, po czym należy ponownie kliknąć przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-275.png .

Następnie pojawi się okno z widocznym loginem.

UWAGA: Dane widoczne są tylko raz – należy zapamiętać podany login, ponieważ nie ma możliwości jego późniejszego przypomnienia.