JST/Szkoła – rozpatrywanie wniosków współpracowników przez pracownika jednostki lub placówki

Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

JST/Szkoła – rozpatrywanie wniosków współpracowników przez pracownika jednostki lub placówki

Aby rozpatrzeć wniosek współpracownika, osoba posiadająca upoważnienie do systemu musi mieć w zakresie upoważnień we własnym wniosku zaznaczony zakres dostępu – Upoważnianie współpracowników.

Nowy wniosek widnieje na liście oznaczony kolorem zielonym ze Statusem wniosku – Złożony.

Widok na listę wniosków z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – Złożony

Aby rozpocząć proces rozpatrywania wniosku należy kliknąć w wybrany wpis, automatycznie otworzy się podgląd danych wniosku współpracownika.

Widok na dane wniosku nr 1

Widok na dane wniosku nr 2 Widok na dane wniosku nr 3

W kolejnym kroku należy wybrać opcję   przycisk oznacz jako rozpatrywany   .

Po zaakceptowaniu pojawia się komunikat Widok na komunikat operacja zakończona pomyślnie . Jednocześnie osoba wnioskująca (współpracownik) otrzyma wiadomość elektroniczną o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

Status wniosku ulegnie zmianie na rozpatrywany oraz zmieni kolor na niebieski. W kolejnym kroku należy kliknąć na wniosek danej osoby. W prawym górnym pojawią się dwie funkcje. Pierwsza oznaczona ikoną przycisk odrzuć używana, gdy złożony wniosek posiada błędy i nie nadajemy mu dalszego biegu.

Druga oznaczona ikoną przycisk zaakceptuj formalnie używana, gdy wniosek jest poprawny i przekazujemy go do dalszego przetwarzania.

Okno z widokiem na funkcje - odrzuć, zaakceptuj formalnie znajdujące się w prawym górnym rogu formularza

Po akceptacji wniosku pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić komentarz potwierdzający akceptację:

Okno z polem do wprowadzenia komentarza

Po wprowadzeniu notatki należy kliknąć w ikonę  przycisk zaakceptuj formalnie . Następnie pojawi się w dolnym rogu informacja, że operacja przebiegła pomyślnie.

Osoba Wnioskująca (współpracownik) otrzyma wiadomość e-mailową o akceptacji formalnej wniosku lub o jego odrzuceniu.

W kolejnym etapie wniosek na Liście wniosków zmieni się status na Zaakceptowany formalnie. Podczas potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej należy wejść w podgląd szczegółów wniosku, a następnie:

  • odrzucić poprzez funkcję   przycisk odrzuć   , gdy nie zostanie nadany dalszy bieg.
  • Potwierdzić tożsamość wnioskującego wybierając funkcję    przycisk potwierdź tożsamość   .

Okno z widokiem na te funkcje - odrzuć, potwierdź tożsamość znajdujące się w prawym górnym rogu formularza

Następnie pojawi się okno, gdzie należy wpisać komentarz z potwierdzeniem tożsamości i kliknąć przycisk potwierdź tożsamość .

Okno z polem do wprowadzenia komentarza potwierdzenia tożsamości

Osoba Wnioskująca automatycznie otrzyma wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych do SIO.

Okno z widokiem na formularz po kliknięciu w link z polami do wypełnienia - wyszukaj podmiot, PESEL i hasło ustanowione przy złożeniu wniosku oraz z zaznaczonym przyciskiem pokaż wniosek Po wprowadzeniu danych wnioskodawcy należy wybrać funkcję przycisk pokaż wniosek .

W kolejnym etapie pojawi się nowe okno.

Widok danych wniosku osoby , która ubiega się o upoważnienie z zaznaczoną funkcją pozyskaj dane dostępowe

Aby pozyskać dane należy kliknąć w funkcję przycisk pozyskaj dane dostępowe .

W następnym kroku pojawi się okno z miejscem na wpisanie hasła, po czym należy ponownie kliknąć przycisk przycisk pozyskaj dane dostępowe .

Okno twoje dane dostępowe, do uzupełnienia pole hasło

Następnie pojawi się okno z widocznym loginem.

Okno z danymi dostępowymi - wygenerowanym loginem

UWAGA: Dane widoczne są tylko raz – należy zapamiętać podany login, ponieważ nie ma możliwości jego późniejszego przypomnienia.