JST – składanie wniosku dla pracownika JST

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

JST – Składanie wniosku o upoważnienie dla pracownika JST

Należy pamiętać, że osoba która posiada już aktywne upoważnienie nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Aby złożyć wniosek o upoważnienie dla pracownika podmiotu takiego jak Jednostka Samorządu Terytorialnego/Kuratorium Oświaty należy w przeglądarkę internetową wprowadzić adres strony zmodernizowanego sio https://sio.men.gov.pl/.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych klikamy Złóż wniosek o dostęp

Wniosek można też złożyć po kliknięciu przycisku ZALOGUJ

Po kliknięciu opcji złóż wniosek o dostęp pojawi się okno do złożenia wniosku o upoważnienie do systemu informacji oświatowej w dwóch wariantach potwierdzenia tożsamości:

 • ePUAP
 • Osobiste stawiennictwo

W kolejnym kroku należy wybrać podmiot, za pomocą przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-584.png , do którego użytkownik wnioskuje o nadanie upoważnienia.

Jednostkę najlepiej wyszukać za pomocą nr REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

Po wybraniu jednostki w wyszukiwarce na formularzu wniosku pojawią się jej dane.

Następnie należy wypełnić dane podstawowe takie jak:

 • Imię
 • Drugie imię, (jeśli osoba wnioskująca je posiada)
 • Nazwisko
 • PESEL
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Ważne jest by wprowadzić aktualny adres email, ponieważ na ten adres będą przychodziły informacje dotyczące postępu procesu rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych.

Należy również wypełnić dane dotyczące upoważnienia, wybierając opcję PRACOWNIK. Wprowadzamy imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia oraz datę początku i końca ważności upoważnienia.

Należy pamiętać, że upoważnienie może być wydane maksymalnie na 5 lat od dnia złożenia wniosku.

Zakresy dostępu – tu należy wybrać moduły w aplikacji, do których pracownik ma zostać upoważniony.

Typ użytkownika wybrany jest automatycznie i zależy od wybranego typu jednostki, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Następnie należy określić hasło, za pomocą którego wnioskujący będzie logował się do wniosku. Należy pamiętać, że hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.

Zobowiązanie – ta informacja jest niezbędna do zaznaczenia, w celu złożenia wniosku o nadanie upoważnienia. Zgodnie z poniższą informacją zobowiązuje ona do zachowania w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych staremu informacji oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz zachowania informacji o ich zabezpieczeniu.

Po potwierdzeniu zobowiązania „ptaszkiem” należy przepisać kod z obrazka a następnie kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-592.png

Po kliknięciu przycisku wyślij, pojawi się komunikat o potwierdzeniu wniosku, który został wysłany na wskazany adres mailowy wskazany we wniosku o upoważnienie

Na wskazany adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO o następującej treści

Z godnie z powyższa informacją, aby dokończyć procedurę składania wniosku należy kliknąć w link podświetlony na niebiesko.

Link przekieruje użytkownika w celu potwierdzenia danych we wniosku

Ponownie należy wybrać podmiot, do którego wniosek został wysłany za pomocą przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-597.png .

Po wybraniu jednostki należy wprowadzić dane identyfikacyjne wniosku (PESEL i hasło wprowadzone podczas wypełniania formularza wniosku).

Po wypełnieniu potrzebnych danych należy kliknąć przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-601.png .

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić klikając przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-602.png .

Jest możliwość wydrukowania wniosku za pomocą opcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-604.png .

Po kliknięciu przycisku złóż wniosek na wskazany adres mailowy zostanie wysłany drugi e-mail informujący o wpłynięciu wniosku do systemu. Jest to informacja automatyczna.

Na tym etapie kierownik podmiotu rozpatruje złożony wniosek dla pracownika.

A na wskazany we wniosku adres e-mail wpłynie kolejna wiadomość dotycząca złożonego wniosku o upoważnienie.

Po rozpoczęciu rozpatrywania wniosku przez kierownika podmiotu, na adres mailowy pracownika zostanie wysłana informacja dotycząca akceptacji wniosku pracownika.

Po zaakceptowaniu formalnym i po potwierdzeniu tożsamości na wskazany adres pracownika wpłynie kolejna wiadomość od Administratora SIO.

Aby uzyskać dane dostępowe dla pracownika podmiotu, należy kliknąć w link przesłany w wiadomości.

Kolejny raz należy wybrać podmiot, do którego został wysłany wniosek – wybierając jednostkę samorządu terytorialnego i wyszukać jednostkę za pomocą dostępnych opcji:

 • Nazwa
 • Typ
 • REGON
 • Województwo
 • Powiat

Potwierdzając wyszukiwanie przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-628.png

Po odnalezieniu wskazanego podmiotu należy wybrać jednostkę, a następnie wprowadzić dane identyfikacyjne wniosku.

Po wprowadzeniu wymaganych danych klikamy przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-632.png  .

Możliwe jest wydrukowanie wniosku

Na tym etapie należy pozyskać dane dostępowe do zmodernizowanego SIO. Aby pozyskać dostęp należy kliknąć w przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-636.png .

Po kliknięciu przycisku Pozyskaj dane dostępowe należy podać dane hasło wskazane we wniosku o upoważnienie.

Po wprowadzeniu hasła należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-638.png .

Po kliknięciu pozyskania danych dostępowych pojawi się okno z widniejącymi danymi dostępowymi tj. loginem.

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

Wskazanym loginem i wcześniej wskazanym hasłem pracownik może logować się do systemu zmodernizowanego SIO.