JST – składanie wniosku dla kierownika podmiotu JST

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

JST – Składanie wniosku o uzyskanie danych dostępowych przez kierownika podmiotu

Kierownicy jednostki to m.in.:

• wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,

• starostowie powiatów,

• marszałkowie województw

W jednostce dla kierownika jednostki lub p.o. kierownika jednostki może występować tylko jedno aktywne upoważnienie w danym momencie.

Jeżeli w podmiocie występuje aktywne upoważnienie dla kierownika jednostki lub p.o. kierownika jednostki system nie pozwoli na złożenie kolejnego wniosku (okresy upoważnień nie mogą na siebie nachodzić).

W takiej sytuacji pojawi się komunikat: W podmiocie nie mogą istnieć 2 wnioski z funkcją kierownik lub p.o. kierownika z nachodzącym na siebie okresem ważności upoważnienia.

Jeżeli istnieje wcześniej złożony wniosek z funkcją kierownika lub p.o. kierownika nie może być złożony kolejny wniosek z tą samą funkcją.

Należy pamiętać, że osoba która posiada już aktywne upoważnienie nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia, system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Aby złożyć wniosek o upoważnienie dla kierownika podmiotu takiego jak Jednostka Samorządu Terytorialnego/Kuratorium Oświaty należy w przeglądarkę internetową wprowadzić adres strony zmodernizowanego sio https://sio.men.gov.pl/.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie danych dostępowych klikamy Złóż wniosek o dostęp

Wniosek można też złożyć po kliknięciu przycisku ZALOGUJ

Po ukazaniu się okna składania wniosku należy wybrać sposób potwierdzenia tożsamości:

  • ePUAP – wymaga posiadania konta na profilu zaufanym
  • Osobiste stawiennictwo

Następnie należy kliknąć w przycisk oznaczony ikoną  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-698.png  .

W widocznym oknie należy oznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-700.png , a następnie wyszukać jednostkę, do której zostanie złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Po wpisaniu kryteriów należy kliknąć ikonkę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-701.png  , a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-702.png  .

Z listy jednostek należy wybrać właściwą.

Jednostkę najlepiej wyszukać za pomocą nr REGON bez uzupełniania pozostałych wierszy.

Po wyborze jednostki formularz wniosku zostanie automatycznie wypełniony. W przypadku wyboru niewłaściwego organu należy skorzystać z funkcji oznaczonej ikoną  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-705.png  .

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-706.png

W pierwszym etapie należy wypełnić dane osoby, dla której zostanie złożony wniosek.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-707.png

W kolejnym etapie należy wskazać w upoważnieniu opcję Kierownik jednostki lub p.o. Kierownika jednostki. Po wyborze samoczynnie zostanie uzupełniony Podmiot upoważniający. Jednocześnie należy wybrać okres, na jaki ma zostać wydane upoważnienie. Maksymalnym okresem udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO jest okres 5 lat.

Lub

Zakres dostępu oraz Typ użytkownika będą automatycznie oznaczone.

W kolejnym kroku należy wpisać hasło, zobowiązanie do zachowania tajemnicy oraz kod z obrazka.

Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych danych w formularzu należy kliknąć ikonę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-710.png  .

Po wysłaniu pojawi się poniższy komunikat. Należy kliknąć w ikonkę OK.

Na adres e-mail podany w formularzu automatycznie zostanie wysłana wiadomość. W przeciągu 24 h od otrzymania wiadomości należy kliknąć link w niej zamieszczony, aby dokończyć procedurę składania wniosku o uzyskanie danych dostępowych.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-712.png

Po kliknięciu w link nastąpi przeniesienie na stronę, gdzie należy wybrać podmiot, wprowadzić nr PESEL oraz hasło wcześniej wprowadzone w formularzu.

W następnej kolejności należy opcję oznaczoną  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-713.png  .

W kolejnym etapie pojawi się strona z formularzem zawierającym dane oraz opcją, za pomocą, której należy potwierdzić chęć złożenia wniosku (przycisk). W przypadku rezygnacji ze złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy kliknąć ikonę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-715.png  .

Po zatwierdzeniu złożenia wniosku pojawi się informacja o jego przyjęciu oraz okno z potwierdzeniem, że wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

Jednocześnie na skrzynkę e-mailową zostanie przesłana wiadomość.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-718.png

Po oznaczeniu wniosku, jako rozpatrywany przez nadrzędny podmiot upoważniający zostanie wysłana wiadomość email.

Po akceptacji formalnej wniosku na adres e-mail wpłynie kolejna informacja:

Po potwierdzeniu tożsamości zostanie wysłana wiadomość e-mail, z której można zalogować się do wniosku i pobrać dane dostępowe.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-721.png

Po zalogowaniu się do wniosku kliknij ikonkę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-722.png  .

Po wpisaniu hasła wyświetli się okno z danymi dostępowymi.

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.