JST – rozpatrywanie wniosku

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

JST – rozpatrywanie wniosku

Nowo złożony przez jednostkę podległą wniosek automatycznie pojawia się na Liście wniosków w module Wnioski. Wniosek widnieje na liście oznaczony kolorem zielonym ze Statusem wniosku – Złożony.

Aby rozpocząć proces rozpatrywania wniosku należy na niego kliknąć. Automatycznie otworzy się podgląd danych wniosku.

W kolejnym kroku należy wybrać opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-262.png  .

Po zaakceptowaniu pojawia się komunikat . Jednocześnie osoba wnioskująca otrzyma wiadomość elektroniczną o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

Status wniosku ulegnie zmianie na rozpatrywany oraz zmieni kolor na niebieski. W kolejnym kroku należy kliknąć na wniosek danej osoby. W prawym górnym pojawią się dwie funkcje. Pierwsza oznaczona ikoną  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-263.png  używana, gdy złożony wniosek posiada błędy i nie nadajemy mu dalszego biegu.

Druga oznaczony ikoną  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-264.png   używana, gdy wniosek jest poprawny i przekazujemy go do dalszego przetwarzania.

Po akceptacji wniosku pojawi się okno, gdzie należy wprowadzić komentarz zawierający informacje, kiedy i gdzie ma pojawić się osoba Wnioskująca. Po wprowadzeniu notatki należy kliknąć w ikonę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-266.png  . Następnie pojawi się w dolnym rogu informacja, że operacja przebiegła pomyślnie.

Osoba Wnioskująca otrzyma wiadomość e-mailową o akceptacji formalnej wniosku lub o jego odrzuceniu.

W kolejnym etapie wniosek na Liście wniosków zmieni się status na Zaakceptowany formalnie. Podczas potwierdzania tożsamości osoby wnioskującej należy wejść w podgląd szczegółów wniosku, a następnie:

  • odrzucić poprzez funkcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-268.png  , gdy nie zostanie nadany dalszy bieg.
  • Potwierdzić tożsamość wnioskującego wybierając funkcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-269.png  .

Następnie pojawi się okno, gdzie należy wpisać komentarz z potwierdzeniem tożsamości i kliknąć  .

Osoba Wnioskująca automatycznie otrzyma wiadomość z linkiem do pobrania danych dostępowych do SIO.

Po wprowadzeniu danych wnioskodawcy należy wybrać funkcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-273.png  .

W kolejnym etapie pojawi się nowe okno.

Aby pozyskać dane należy kliknąć w funkcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-275.png  

W następnym kroku pojawi się okno z miejscem na wpisanie hasła, po czym należy ponownie kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-275.png

Następnie pojawi się okno z widocznym loginem. 

UWAGA:  Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Od roku szkolnego 2020/2021 dane dyrektora w opisie placówki w RSPO zaczytują się automatycznie z upoważnienia wydanego na stanowisko kierownika wskazanej szkoły lub placówki. Aby imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki było widoczne w RSPO wniosek o dostęp do SIO musi być w statusie „Zaakceptowany” lub dyrektor podmiotu musi pobrać dane dostępowe do SIO.

Jeśli w podmiocie jest więcej niż jedno upoważnienie wydane na kierownika jednostki, to w opisie placówki w RSPO nie ma pobranych danych imienia i nazwiska dyrektora. W zaistniałej sytuacji należy wyjaśnić kto jest aktualnym dyrektorem i należy cofnąć wydane upoważnienia osobom, które nie są w tym momencie dyrektorem szkoły lub placówki.