Likwidacja szkół/placówek oświatowych

Likwidacja szkół/placówek oświatowych

W module Podmioty z listy placówek należy wybrać szkołę, którą likwidujemy.

podglądzie szczegółów danej placówki w prawym górnym rogu należy kliknąć ikonkę  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-8.png  (modyfikuj).

W polu Data likwidacji z kalendarza wyprowadzamy datę likwidacji placówki: 

Po wybraniu odpowiedniej daty pojawi się dodatkowe okno informacji o likwidacji placówki, w którym należy wskazać czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-10.png

W przypadku zaznaczenia checkbox’a pojawi się pole do wyszukania placówki, która powstała na bazie likwidowanego podmiotu.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-11.png

Wprowadzając dane szkoły, która powstała na bazie likwidowanej placówki w wyszukiwarce pojawi się lista placówek z której wybieramy odpowiedni wpis.

Po kliknięciu z listy odpowiedniej placówki automatycznie zaczyta się w polu Nowa placówka:

Zmiany należy zapisać korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu formularza  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-14.png  .

Po naciśnięciu pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem Czy na pewno chcesz zlikwidować placówkę?

Należy zaznaczyć checkbox i kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-16.png  .

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji .  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-17.png

Na liście placówek wpis będzie widniał jako przekreślony:

Z informacją   „placówka zlikwidowana”.