Likwidacja szkół/placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2019

Likwidacja szkół/placówek oświatowych

W module z listy placówek należy wybrać szkołę, którą likwidujemy.

W polu Data likwidacji z kalendarza wyprowadzamy datę likwidacji placówki:

Po wybraniu odpowiedniej daty pojawi się dodatkowe okno informacji o likwidacji placówki, w którym należy wskazać czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka.

W przypadku zaznaczenia checkbox’a pojawi się pole do wyszukania placówki, która powstała na bazie likwidowanego podmiotu.

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-11.png

Wprowadzając dane szkoły, która powstała na bazie likwidowanej placówki w wyszukiwarce pojawi się lista placówek z której wybieramy odpowiedni wpis.

Po kliknięciu z listy odpowiedniej placówki automatycznie zaczyta się w polu Nowa placówka:

Zmiany należy zapisać korzystając z przycisku w prawym dolnym rogu formularza  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-14.png  .

Po naciśnięciu pojawi się dodatkowe okno z zapytaniem Czy na pewno chcesz zlikwidować placówkę?

Należy zaznaczyć checkbox i kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-16.png  .

Pojawi się komunikat o pomyślnie zakończonej operacji .  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-17.png

Na liście placówek wpis będzie widniał jako przekreślony:

Z informacją   „placówka zlikwidowana”.

Funkcja „usuń” służy do usunięcia formularza placówki, która została ze względów formalnych, jeszcze przed nadaniem REGON odrzucona przez GUS.

W takim przypadku należy kliknąć w prawym górnym rogu okna, wybrać „usuń”

Po potwierdzeniu usunięcia placówki, pojawi komunikat: