Panel użytkownika

Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2019

Panel użytkownika

Panel użytkownika jest miejscem, z którego można obejrzeć zakres uprawnień, szczegółowe informacje z upoważnienia, zmienić hasło, czy dane do kontaktu.

Aby podejrzeć dane należy kliknąć w prawy górny róg na swój identyfikator  Okienko z widokiem na przykładowy identyfikator użytkownika po kliknięciu pojawi się okno wyboru:

Okno z podziałem na dostępne funkcje : panel użytkownika, wyloguj

Po kliknięciu w opcję Panel użytkownika wyświetli się okno zawierające trzy zakładki:

  • profil
  • zmiana danych kontaktowych
  • moje wnioski

Okno z widokiem na zakładki profil, zmiana danych kontaktowych, moje wnioski

Profil – Po wejściu w zakładkę wyświetlą się dane takie jak

  • Dane podstawowe

– Imię

 Drugie imię

– Nazwisko

– Numer PESEL

– Funkcje w podmiocie

– Login

– Numer telefonu

– Adres e-mail

– Nowy adres e-mail

– Zakresy dostępów

okno z widokiem na dane w zakładce profil

Zmiana danych kontaktowych – w tej zakładce można dokonać zmiany danych kontaktowych takich jak:

– adres email

– numer telefonu

okno z widokiem na dane w zakładce zmiana danych kontaktowych

Po wprowadzaniu zmian, należy wprowadzić obecnie aktualne hasło, aby potwierdzić zmianę danych.

Po zapisaniu danych pojawia się komunikat   okienko z komunikatem Operacja zakończona pomyślnie

Moje wnioski – w tej zakładce znajduje się lista moich wniosków

okienko z widokiem na zakładkę moje wnioski

Po kliknięciu we wniosek pojawi się możliwość jego podglądu.

widok na podgląd danych zawartych we wniosku

Zmiana hasła – po kliknięciu w przycisk przycisk zmień hasło znajdującego się w prawym górnym rogu okna,możliwe jest ustanowienie nowego hasła.Po kliknięciu w powyższy przycisk system automatycznie przenosi do strony zmiany hasła:

okno aktualizacji hasła z widokiem na pola do wypełnienia

Należy pamiętać, że hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.

Po wprowadzeniu starego hasła, które jest przypisane dla danego loginu, oraz ustalenia nowego hasła należy kliknąć przycisk  przycisk prześlij . W przypadku rezygnacji ze zmiany hasła należy kliknąć przycisk przycisk anuluj

Po poprawnej zmianie hasła system powróci do strony SIO.

okno z widokiem na system SIO zakładka profil