Panel użytkownika

Data ostatniej aktualizacji: 05.03.2019

Panel użytkownika

Panel użytkownika jest miejscem, z którego można obejrzeć zakres uprawnień, szczegółowe informacje z upoważnienia, zmienić hasło, czy dane do kontaktu.

Aby podejrzeć dane należy kliknąć w prawy górny róg na swój identyfikator  po kliknięciu pojawi się okno wyboru:

okienko panel użytkownika

Po kliknięciu w okno Panel użytkownika wyświetli się okno zawierające cztery zakładki:

  • profil
  • zmiana danych kontaktowych
  • moje wnioski

Profil – Po wejściu w zakładkę wyświetlą się dane takie jak

  • Dane podstawowe

– Imię

 Drugie imię

– Nazwisko

– Numer PESEL

– Funkcje w podmiocie

– Login

– Numer telefonu

– Adres e-mail

– Nowy adres e-mail

– Zakresy dostępów

okienko panel użytkownika

Zmiana danych kontaktowych – w tej zakładce można dokonać zmiany danych kontaktowych takich jak:

– adres email

– numer telefonu

okienko panel użytkownika 2

Po wprowadzaniu zmian, należy wprowadzić hasło, aby potwierdzić zmianę danych.

Po zapisaniu danych pojawia się komunikat   okienko komunikatu

Moje wnioski – w tej zakładce znajduje się lista moich wniosków

okienko moje wnioski

Po kliknięciu we wniosek pojawi się możliwość jego podglądu.

okienko na podgląd wniosku1

Zmiana hasła – po kliknięciu w przycisk znajdującego się w prawym górnym rogu okna,możliwe jest ustanowienie nowego hasła.Po kliknięciu w powyższy przycisk system automatycznie przenosi do strony zmiany hasła:

okienko aktualizacji hasła

Należy pamiętać, że hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, wielką i małą literę oraz przynajmniej jedną cyfrę.

Po wprowadzeniu starego hasła, które jest przypisane dla danego loginu, oraz ustalenia nowego hasła należy kliknąć przycisk  . W przypadku rezygnacji ze zmiany hasła należy kliknąć przycisk .

Po poprawnej zmianie hasła system powróci do strony SIO.

okienko panelu użytkownika 3