Rejestracja

JST – Nauczyciel – dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja nauczyciela posiadającego numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania danych nauczyciela do systemu SIO jest podanie danych identyfikacyjnych.

Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy po zalogowaniu wejść w moduł kliknąć przycisk , który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W formularzu oznaczone pola, są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela. W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL. https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-93.png

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku , w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych do systemu od razu poinformuje o poprawnym zakończeniu operacji.

Na dole ekranu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-94.png

W podglądzie szczegółów nauczyciela będą widoczne dane zaciągnięte z rejestru PESEL:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-95.png

Zarejestrowane dane pojawią się na liście nauczycieli:

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis nauczyciela pojawi się na liście oznaczony kolorem czerwonym

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-97.png

z komunikatem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-56.png  „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL”.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Po kliknięciu przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-154.png  pojawi komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-155.png

Wpis ulegnie zmianie na:

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-157.png dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Rejestracja nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL

Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona nauczyciela, płeć, datę urodzenia, kraj pochodzenia, a także typ dokumentu tożsamości oraz jego numer.

Aby dodać nauczyciela bez numeru PESEL, w MODULE należy skorzystać z przycisku , który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W oknie rejestracji nauczyciela zaznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-58.png  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku   na dole pojawia się komunikat:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-60.png

Wpis pojawi się na liście nauczycieli.