Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

JST – Nauczyciele – dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja nauczyciela posiadającego numer PESEL

Pierwszym etapem wprowadzania danych nauczyciela do systemu SIO jest podanie danych identyfikacyjnych.

Należy zarejestrować tylko dane identyfikacyjne nauczycieli, którym nadawany jest następny stopień awansu zawodowego.

Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy po zalogowaniu wejść w moduł kliknąć przycisk , który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W formularzu oznaczone pola, są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela. W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL.

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku , w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych do systemu od razu poinformuje o poprawnym zakończeniu operacji.

Na dole ekranu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-94.png

W podglądzie szczegółów nauczyciela będą widoczne dane zaciągnięte z rejestru PESEL:

Zarejestrowane dane pojawią się na liście nauczycieli:

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis nauczyciela pojawi się na liście oznaczony kolorem czerwonym

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-97.png

z komunikatem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-56.png  „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL”.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL.

Po kliknięciu przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-154.png  pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-155.png

Wpis ulegnie zmianie na:

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-157.png dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Rejestracja nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL

Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona nauczyciela, płeć, datę urodzenia, kraj pochodzenia, a także typ dokumentu tożsamości oraz jego numer.

Aby dodać nauczyciela bez numeru PESEL, w MODULE należy skorzystać z przycisku , który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W oknie rejestracji nauczyciela zaznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-58.png  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku   na dole pojawia się komunikat:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-60.png

Wpis pojawi się na liście nauczycieli.