Usunięcie

JST – Nauczyciel – awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć a następnie wybrać opcję usuń.

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony.