Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019

JSTNauczyciele – awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć  znak menutrzy kropki a następnie wybrać opcję usuń.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela któremu ma zostać usunięty awans zawodowy

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem operacja zakończona pomyślnie na dole strony.

okno z widokiem na usunięty wpis dotyczący awansu