Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2019

JSTNauczyciele – awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć menu (znak przycisk menu ), a następnie wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela któremu ma zostać usunięty awans zawodowy

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie” na dole strony.

okno z widokiem na usunięty wpis dotyczący awansu