Rejestracja

JST – Nauczyciel – awans zawodowy – rejestracja

Aby dodać nauczycielowi awans zawodowy należy wejść w moduł i wybrać konkretnego nauczyciela.

Danych o awansie zawodowym nie wprowadzamy dla nauczycieli, którzy zatrudni są na:

  • Umowę o pracę na czas określony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
  • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a-1d ustawy o systemie oświaty,
  • Umowę zlecenie,
  • Umowę o dzieło,
  • Umowę o pracę na czas określony – zawartą w związku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
  • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawartą w związku z art. 7e ustawy o systemie oświaty,
  • Umowę o pracę na czas określony – zawartą w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,
  • Umowę o pracę na czas nieokreślony – zawartą w związku z art. 36 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

Po wejściu w podgląd szczegółów wybranego nauczyciela należy kliknąć w zakładkę .

Aby wprowadzić nauczycielowi stopień awansu należy kliknąć przycisk

Następnie z kalendarza należy wybrać datę uzyskania stopnia awansu:

Po kliknięciu przycisku na dole strony pojawi się komunikat: