Modyfikacja

JST – Nauczyciel – awans zawodowy – modyfikacja

Aby zmodyfikować awans zawodowy nauczyciela należy kliknąć znak menu a następnie wybrać opcję Modyfikuj.

Modyfikować można datę uzyskania awansu.

Po kliknięciu przycisku na dole strony pojawi się komunikat: