Modyfikacja organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2020

JST – Modyfikacja organu prowadzącego

W organie prowadzącym innym niż JST modyfikowalne są dane: adres oraz dane teleadresowe.

Pozostałe pola są nieedytowalne.

W celu modyfikacji organu prowadzącego należy wyszukać go na liście.

W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk . Następnie wpisujemy dane podmiotu i klikamy przycisk

Po kliknięciu na dany organ prowadzący pokaże się okno ze szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu okna, a następnie z listy należy wybrać .

Po wpisaniu modyfikowanych danych klikamy w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-189.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Poprawnie zapisany formularz będzie potwierdzony komunikatem: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-191.png  .