Modyfikacja organów prowadzących

Data ostatniej aktualizacji: 29.06.2020

JST – Modyfikacja organu prowadzącego

W organie prowadzącym innym niż JST modyfikowalne są dane: adres oraz dane teleadresowe.

Pozostałe pola są nieedytowalne.

W celu modyfikacji organu prowadzącego należy wyszukać go na liście.

W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu przycisk filtruj . Następnie wpisujemy dane podmiotu i klikamy przycisk wyszukaj

widok na okno funkcje wyszukaj znajdującej się z prawej strony

Po kliknięciu na dany organ prowadzący pokaże się okno ze szczegółowymi danymi. Należy kliknąć w ikonę przycisk menu znajdującą się w prawym górnym rogu okna, a następnie z listy należy wybrać funkcja modyfikuj .

okno z widokiem na dane wybranego organu prowadzącego z oznaczoną w prawym górnym rogu opcją modyfikacji

Po wpisaniu modyfikowanych danych klikamy w przycisk  zapisz  znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

widok na okno danych organu prowadzącego podlegające modyfikacji

Poprawnie zapisany formularz będzie potwierdzony komunikatem: widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie  .