JST – modyfikacja danych teleadresowych jednostek pozarejestrowych przez te jednostki

Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2019

JST – modyfikacja danych teleadresowych jednostek poza rejestrowych przez te jednostki

Aplikacja Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji danych teleadresowych przez jednostki poza rejestrowe.

Jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty mogące zmieniać dane teleadresowe:

 • ministerstwo, kuratorium oświaty,
 • JST,
 • specjalistyczna jednostka nadzoru,
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad zakładami,
 • CKE,
 • OKE,
 • ZEAS,
 • CUW,
 • zakład poprawczy,
 • schronisko dla nieletnich,
 • wojewoda,
 • izba rzemieślnicza

Aktualizacja danych teleadresowych możliwa jest z poziomu modułu SZCZEGÓŁY PODMIOTU po wybraniu opcji MODYFIKUJ DANE TELEADRESOWE dostępnej w prawym górnym rogu systemu.

Okno z widokiem szczegółów podmiotu z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcją modyfikuj adres do korespondencji i dane teleadresowe

Po wybraniu opcji MODYFIKUJ DANE TELEADRESOWE  otworzy się formularz w którym możliwa jest zmiana danych:

 • Numer telefonu
 • Numer telefonu komórkowego
 • Fax
 • E-mail
 • Strona www

okno z widokiem danych teleadresowych które podlegają modyfikacji

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.