Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

JST – Nauczyciele – dane identyfikacyjne – usunięcie

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych nauczyciela należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji nauczyciela na liście nauczycieli.

Nauczyciela można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście nauczycieli (checkbox po lewej stronie listy) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego nauczyciela.

Z listy nauczycieli można usunąć jednego lub wielu nauczycieli – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk kosz ,który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego nauczyciela).

okno z widokiem na możliwość usunięcia jednego lub wielu nauczycieli z listy nauczycieli

Po wybraniu nauczycieli i kliknięciu kosz pojawi się okno z wymienionymi nauczycielami i przyciskiem usuń . Z przygotowanej listy można usunąć danego nauczyciela – klikając znak x obok wybranego nauczyciela.

okno z widokiem na  zaznaczonych nauczycieli którzy mają zostać usunięci

Po zaznaczeniu pola „Czy na pewno chcesz usunąć dane tego nauczyciela?” przycisk usuń podświetli się na czerwono – stanie się aktywny. Po jego kliknięciu nauczyciele zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat:

Poprawnie wysłano dwa z dwóch

W przypadku usuwania pojedynczego nauczyciela można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego nauczyciela.

okno z widokiem na możliwość usuwania pojedynczego nauczyciela

Żeby usunąć nauczyciela należy kliknąć przycisk kosz , znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia nauczyciela.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie nauczyciela

Po zaznaczeniu pola „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o nauczycielu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny.” przycisk usuń podświetli się na czerwono. Po jego kliknięciu nauczyciel zostanie usunięty.

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

Operacja zakończona pomyślnie