JST – cofanie upoważnień

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020

 

JST – Cofanie upoważnień

Upoważnienia do dostępu do SIO kierowników jednostek są cofane przez te same organy, które wydały dane dostępowe do SIO – w Panelu użytkownika jest to organ upoważniający.

Aby cofnąć upoważnienie należy wejść w moduł UŻYTKOWNICY następnie wyszukać użytkownika na liście.

W prawym górnym rogu należy wybrać opcję cofnięcia upoważnienia   . Kliknięcie we wpis COFNIJ UPOWAŻNIENIE wywoła okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.

Należy podać powód cofnięcia upoważnienia:

-Przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych –danych

-Odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1

-Powód, o którym mowa w art. 85 ust. 6

-Utrata danych niezbędnych do logowania

Oraz zaznaczyć:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-216.png

Następnie proszę kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-218.png

Pojawi się komunikat:

Na liście UŻYTKOWNIKÓW cofnięte upoważnienie pojawi się na czerwono.

Użytkownik po cofnięciu upoważnienia otrzyma poniższą wiadomość: