JST – cofanie upoważnień

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020

JST – Cofanie upoważnień

Upoważnienia do dostępu do SIO kierowników jednostek są cofane przez te same organy, które wydały dane dostępowe do SIO – w Panelu użytkownika jest to organ upoważniający.

Aby cofnąć upoważnienie należy wejść w moduł UŻYTKOWNICY następnie wyszukać użytkownika na liście. Okno systemu SIO z zaznaczonym wyborem zakładki użytkownicy po lewej stronie ekranu i wybranym wnioskiem do cofnięcia

W prawym górnym rogu należy wybrać opcję cofnięcia upoważnienia  przycisk cofnij upoważnienie  . Kliknięcie we wpis COFNIJ UPOWAŻNIENIE wywoła okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.

Okno z widokiem na pytanie czy chcesz cofnąć upoważnienie dla wskazanego użytkownika ? i polami do wybrania powodu cofnięcia wniosku

Należy podać powód cofnięcia upoważnienia:

-Przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych –danych

-Odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1

-Powód, o którym mowa w art. 85 ust. 6

-Utrata danych niezbędnych do logowania

Oraz zaznaczyć:

Widok na chekbox do zaznaczenia -rozumiem ,że cofam upoważnienie i użytkownik nie będzie mógł się zalogować

Okno z widokiem na funkcję cofnij upoważnienie

Następnie proszę kliknąć  przycisk cofnij upoważnienie

Pojawi się komunikat: Okno z komunikatem cofanie upoważnień zakończone pomyślnie

Na liście UŻYTKOWNIKÓW cofnięte upoważnienie pojawi się na czerwono.

Lista wniosków z widokiem na cofnięty wniosek

Użytkownik po cofnięciu upoważnienia otrzyma poniższą wiadomość:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby, której zostało cofnięte upoważnienie – upoważnienie dla wskazanego użytkownika zostało cofnięte