Jeśli w przedszkolu dziecko zostało przypisane do oddziału podstawowego od 01.09.2019 r i to samo dziecko chcę przypisać do oddziału dodatkowego ( rewalidacyjno-wychowawczego) do którego jednocześnie uczęszcza. Pojawia się komunikat: ,,Okres przypisanie nie może nachodzić na przypisanie do oddziału podstawowego”. Czy to jest możliwe do wykonania?

Nie. Jeżeli dziecko ma zajęcia RW rewalidacyjno-wychowawcze to nie ma możliwości przypisania go do oddziału podstawowego.
Dla takiego ucznia należy utworzyć tylko oddział dodatkowy.

Natomiast jeśli dziecko ma zajęcia WWR – wczesnego wspomagania rozwoju to wtedy uczeń może mieć zarejestrowany oddział podstawowy i dodatkowy, ale tylko “0”, “poniżej 0” lub “wychowanie przedszkolne”.