Jakie wymagania musi spełniać hasło?

Nowe hasło musi spełniać minimalne wymagania – powinno zawierać przynajmniej 12 znaków, wielką i małą literę oraz minimum jedną cyfrę.

Bezpieczne hasło powinno być stworzone zgodnie z  rekomendacjami CERT-NASK.