Jakie dane należy wpisać w zakładce Wynagrodzenia w Sprawozdaniu za rok 2019 w Dodatkowym wynagrodzeniu rocznym?

W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w 2019 r. za 2018 r. należy wykazywać je w wynagrodzeniach za 2019 r.

Wypłacone w 2018 r. za 2017 r. należy wykazywać w wynagrodzeniach za 2018 r.