Jak zlikwidować dwuelementowy zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa lub gimnazjum i zasadnicza szkoła zawodowa?

Należy zlikwidować gimnazjum oraz zespół szkół i w tym celu należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski, tj. o likwidację gimnazjum oraz zespołu szkół. Ponadto należy dokonać wyłączenia szkoły (szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej) z zespołu szkół. Zmian tych należy dokonać w poniższej kolejności :
1. wniosek o likwidację gimnazjum, oraz
2. wyłączenie szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej z zespołu szkół, oraz
3. wniosek o likwidację zespołu szkół

W pierwszej kolejności należy zlikwidować gimnazjum. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Należy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi się możliwość określenia szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej, znajdującej się w zespole. Właściwą szkołę należy wskazać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową, która jest w zespole.

W drugiej kolejności należy wyłączyć szkołę (szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową) z zespołu szkół. W tym celu należy dokonać odpowiedniej modyfikacji danych i wyłączyć z zespołu szkół szkołę podstawową lub zasadniczą szkołę zawodową, określając datę wyłączenia na dzień 31 sierpnia 2017 r.

W trzeciej kolejności należy zlikwidować zespół szkół. Wpisując datę likwidacji zespołu szkół należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa zespół szkół może zostać zlikwidowany z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji zespołu pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? W tym wypadku nie należy zaznaczać tego pola.

UWAGA: Po dokonaniu powyższych czynności, w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej należy pamiętać o zmianie nazwy na branżową szkołę I stopnia.