Jak zarejestrować uczniów w klasie I do oddziału skoro nie ma roku szkolnego 2011/2012 ?

Dane w systemie SIO wprowadzamy na aktualny rok szkolny.

Dane należy wprowadzać w ciągu 7 dni od zmiany w stanie faktycznym, czyli w ciągu 7 dni od wprowadzenia danej funkcjonalności.