Jak zarejestrować orzeczenie/opinię w poradni?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Wydawanie Orzeczeń, następnie za pomocą przycisku “Dodaj ” należy uzupełnić wymagane pola m.in:
– typ orzeczenia/opinii
– numer orzeczenia/opinii
– data wydania (klikając w ikonę kalendarza)
– Przyczyny
– Grupa wiekowa
– Typ podmiotu
– Klasa
Dane zapisujemy przyciskiem “zapisz”.