Jak zarejestrować orzeczenie/ opinię w szkole?

Aby zarejestrować orzeczenie/opinię należy wybrać moduł Uczniowie, następnie z listy uczniów wybrać odpowiednią osobę i przejść do zakładki ORZECZENIA. Za pomocą przycisku “Dodaj orzeczenie” należy uzupełnić wymagane pola m.in:
– typ orzeczenia/opinii
– numer orzeczenia/opinii
– data wydania (klikając w ikonę kalendarza)
– REGON poradni
– przyczyny

Proszę pamiętać, że wprowadzane dane orzeczenia/opinii muszą się pokrywać z danymi wprowadzonymi przez poradnię, która wydała to orzeczenie/opinię.