Jak wykazywać wynagrodzenie nauczyciela uzupełniającego etat ?

Wynagrodzenie nauczyciela uzupełniającego etat w innej szkole wykazuje w całości szkoła macierzysta.