Jak wpisać wymiar etatu, pensum i w kolejność przydział obowiązków nauczycielowi, który z uwagi na swoją niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym zgodnie z przepisami od 1 września 2018 r. ma 16/16?

Nauczyciel powinien mieć wykazane 16 godzin faktycznie realizowanego obowiązku z podaniem nauczanego przedmiotu (w polu pensum: 18) i następnie 2 godziny w następujący sposób:
“Typ obowiązku” – “inne tytuły, na podstawie których nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia”;
“Obowiązek” – “obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN”.

Podsumowując:
Wymiar etatu: 18/18
Faktyczny obowiązek: 16/18
Obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 42a ust. 1a KN 2/1