Jak uzupełnić dane dyrektora w placówce?

Dane dyrektora zaczytują się automatycznie na podstawie upoważnienia dla kierownika jednostki. Jeśli w placówce nie ma upoważnionej osoby z funkcją kierownika pole pozostanie puste. Jeśli w placówce jest więcej niż jedna osoba upoważniona z funkcją kierownika pole również pozostanie puste. Użytkownik z zakresem dostępu “p.o. kierownika” nie będzie widoczny w szczegółach placówki.