Jak ustalić prawidłowy czas dla lokalnego komputera?

Aby prawidłowo ustawić czas komputera należy otworzyć w przeglądarce poniższe strony:

web-app time

Okno po wejściu na stronę web-app time

epochconverter

Okno po wejściu na stronę epochconverter

Po otwarciu powyższych stron na pierwszej zakładce klikamy odśwież

Okno strony web app time z przyciskiem odśwież

Zaznaczamy wyświetlone dane i kopiujemy

Okno strony web app time z zaznaczonym numerem

Przechodzimy do drugiej zakładki i wklejamy skopiowane dane we wskazane miejsce

Okno otwartej strony Epochconverter ze wskazanym polem do wklejenia numeru skopiowanego ze strony web app timer

Następnie klikamy przycisk Timestamp to Human date Wyświetli nam się czas serwera

Okno strony EpochConverter z wyświetlonym czasem serwera

Ustawiamy w systemie Windows wyświetlona godzinę.

Uwaga:

SIO akceptuje maksymalnie dwie minuty różnicy między czasem lokalnego komputera i czasem SIO.