Jak sprawdzić kto został przypisany do danej klasy?

Aby wyfiltrować uczniów przypisanych do odpowiedniego oddziału należy w module Uczniowie skorzystać z filtrów znajdujących się po prawej stronie aplikacji, następnie wybieramy rok szkolny oddziału > typ oddziału >wybrać odpowiedni oddział > kliknąć Wyszukaj. (Można również zaznaczyć odpowiednie statusy takie, jak nauka: posiada/nie posiada/dowolne).  Pokaże się cała lista uczniów przypisanych do wskazanego oddziału.

Można również w module Oddziały wybrać oddział i wejść w zakładkę PRZYPISANIA. Widoczni są tu uczniowie przypisani do danego oddziału.