Jak sprawdzić liczbę uczniów aktualnie uczących się w danej klasie?

Aby sprawdzić ilość osób przypisanych do oddziału, należy przejść do zakładki ODDZIAŁY i popatrzeć na kolumnę: “Liczba uczniów uczących się” przy interesującym nas oddziale.