Jak przypisać ucznia do klasy I w Szkole Podstawowej uczęszczającego do oddziału “0” w poprzednim roku szkolnym?

Jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału „poniżej 0” lub „0” w Szkole Podstawowej i kontynuuje naukę w tej szkole w klasie na poziomie wyższym niż „0” to należy:
1. zakończyć przypisanie do oddziału „poniżej 0” lub „0”,
2. zakończyć okres nauki ucznia (będzie to zakończenie danego etapu edukacji),
3. wznowić naukę ucznia (będzie to rozpoczęcie I etapu edukacyjnego),
4. przypisać ucznia do oddziału podstawowego na poziomie wyższym niż „0”.