Jak przypisać ucznia do klasy drugiej, który od 1.09.2018 r. przeniósł się do naszej szkoły a wcześniej mieszkał i uczył się za granicą ?

Należy wprowadzić datę rozpoczęcia nauki z dniem 01/09/2018r i przypisać go do kl.II.