Jak przypisać dziecko do odpowiedniej klasy?

Najpierw należy wprowadzić mu NAUKĘ UCZNIA na aktualny rok szkolny, a następnie dodać przypisanie do odpowiedniej klasy we wskazanym roku szkolnym.