Jak prawidłowo przekształcić gimnazjum, które zostaje włączone do szkoły podstawowej?

W przypadku przekształcenia gimnazjum w inny typ szkoły należy złożyć za pomocą RSPO dwa wnioski:
1. wniosek o założenie szkoły (szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia powstająca w wyniku przekształcenia), oraz
2. wniosek o likwidację gimnazjum, na bazie którego powstała jedna z ww. szkół.

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji szkoły powstającej w wyniku przekształcenia. Początek działalności szkoły należy określić na dzień 1 września 2017 r. Podczas rejestracji takiej szkoły w formularzu rejestracyjnym należy zaznaczyć opcję: Czy podmiot powstaje w wyniku przekształcenia/przekazania innego podmiotu? Należy zaznaczyć to pole. Po wybraniu tej opcji w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły (gimnazjum), na bazie której powstała nowo zakładana szkoła. Właściwą szkołę należy wybrać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę (tj. gimnazjum, które będzie przekształcane).

W drugiej kolejności należy zlikwidować przekształcane gimnazjum, na bazie którego, w wyniku przekształcenia powstaje nowa szkoła. Wpisując datę likwidacji gimnazjum należy podać dzień 31 sierpnia 2017 r., ponieważ zgodnie z przepisami prawa szkoła może zostać zlikwidowana z dniem 31 sierpnia. W RSPO po określeniu daty likwidacji szkoły pojawi się dodatkowe pole: Czy na bazie podmiotu powstała nowa placówka? Należy zaznaczyć to pole. Po zaznaczeniu tego pola w formularzu pojawi się możliwość wskazania szkoły, która powstała na bazie likwidowanego gimnazjum (szkoła wcześniej zarejestrowana w kroku pierwszym). Właściwą szkołę należy wskazać za pomocą wyszukiwarki, tj. wyszukać np. po numerze REGON lub RSPO i wybrać odpowiednią szkołę, która powstała na bazie likwidowanego gimnazjum.